Lehrer

Zur Zeit unterrichten 70 Lehrerinnen und Lehrer am Gymnasium Odenkirchen. Zu den erfahrenen Kollegen, die schon seit geraumer Zeit ihre Fächer an unserer Schule vertreten, sind im Verlauf der letzten Jahre viele jüngere hinzugekommen.  Das Kollegium umfasst eine gesunde Mischung verschiedener Altersstufen, von Erfahrung und Engagement. Derzeit absolvieren außerdem 12 Referendarinnen und Referendare ihre Ausbildung am Gymnasium.

 

 1. Spaniol
M CH Spa
 1. Bresges
IF M Bre
 1. Bünstorf
GG ER Bn
 1. Büttgen
M L
 1. Coenen
M SW Cn
 1. Cremers
E GE Cre
 1. Erpenbach
E D Erp
 1. Eßer
L G Mu
 1. Esser
SP M Es
 1. Finke-Gabriel
BI D FG
 1. Garcia Montaña
D L S GM
 1. Getz
L  KR Ge
 1. Hell, Siegfried
BI CH Hell
 1. Hell, Lilla
Bi CH Hl
 1. Hilsemer
BI SP Hil
 1. Hochscherf
GE R ER Hs
 1. Hörchens
BI CH ER Hör
 1. Holl
D Ph Ho
 1. Hoffmann
GE PL S F Hf
 1. Kaumanns
KR MU Kau
 1. Kemper
SP GG Ke
 1. Kloock
SP  GE Kl
 1. Klug
D E PL Kg
 1. Kurtz
D CH Kt
 1. Kolsdorf
E SW Kf
 1. Kronibus
KU GE abgeordnet
 1. Landschreiber
KU Ls
 1. Laule
D  GE  KR La
 1. Leisten
D GE Lei
 1. Lemken
GG SW Lk
 1. Lennartz
GG BI Lz
 1. Lenzen
E M Len
 1. Lüchtrath
E GG Lr
 1. Dr. Merke
Ch PH Me
 1. v.d. Nahmer
G  L  PL vdN
 1. Nowak
D  E Nw
 1. Ostkirchen
BI  KR Ok
 1. Paulussen
M  PH Pau
 1. Praas
D  KR PP Pr
 1. Ramisch-Moos
E F RM
 1. Rommerskirchen-Lange
PA HW TX Rk
 1. Rother
Ge  M Rt
 1. Rücker
M BI
 1. Schmitz, Diana
D  E Sci
 1. Schmitz, Andreas
E BI Sz
 1. Schulz
E Bi Suz
 1. Schwarz
D  GE  M Swm
 1. Schwarz
E GE Sws
 1. Striewe
SW BI Stw
 1. Strahl
D MU KR Str
 1. Thieltges
E L abgeordnet
 1. Thissen
M GG Ti
 1. Trettin
SP Tre
 1. Verdang
E KR Ver
 1. Vernaleken
Ch Pa Vnl
 1. Walbergs
MU D Wal
 1. Waschk
D GE Wa
 1. Zimmermann
D GG Zi
 1. Zober
D  KR Zb
 1. Ahlers
Ku Ahl
 1. Denis-Buschhüter
F, Sp Den
 1. Dohmen
Pa Doh
 1. Dr. Duqmaq
Mu Duq
 1. Kasan
Ph Ks
Referendare:
 1. Baur
D Ge Bau
 1. Diekers
L KR Dkr
 1. Grave
D Sw Grv
 1. Herrmann
Bi F Hrm
 1. Koderisch
E Mu Kdr
 1. Lörgen
D Ge Lrg
 1. Ögüt
M Ge Ogt
 1. Prümmer
E KR Prü
 1. Scharfe
S L Srf
 1. Uthmann
GG Ph Uth
 1. Tsigaras
PH  M Tsi